การออมเงินเพื่ออนาคต แวดวงการเงิน

มีข่าวดีจะบอกล่ะวิ….ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ เรียงความเรื่องการออมเงิน10บรรทัดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)… แจ้งมาว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี…แต่ในเมื่อ EXIM BANKในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ