ปัจจัยเสี่ยง 2 บอร์ดการเงิน “กนง.-กนส.” ชี้ 5 ปัจจัยเสี่ยง เตือนรับมือตลาดป่วน

ปัจจัยเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย