ราคา ข้าวชาวนาตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 9 ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่าง วันไหน

ชาวนาตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 งวดที่ 9 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างกี่บาท เงินเข้าบัญชีวันไหน เช็กที่นี่ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ “ประกันรายได้ข้าว” ปี 4 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าว 65/66 ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องในงวดที่ 1-8 แล้วสำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 2 ธ.ค.65 จำนวนถึง 2.416 ล้านครัวเรือน นั้น “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รายงานความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง