เช็คเงิน เกษตรกร 2565 ล่าสุด

เช็กเลย วันนี้ (4 ม.ค.) ธ.ก.ส.โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 171 ล้านบาท ให้ 38,004 ครัวเรือนวันที่ 4 มกราคม 2566 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

เช็คเงิน เกษตรกร 2565 ล่าสุด65/66″ ธ.ก.ส. โอนเงินงวด 9 กว่า 150 ล้าน

เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66″ ธ.ก.ส. โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 อีกกว่า 150 ล้านบาทแล้ว เช็คราคาส่วนต่างเช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66″ หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 18,700.13 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยโอนเงินงวดที่ 1-8 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแล้ว จำนวน 2.53 ล้านครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 7,254.99 ล้านบาท